V chovu skotu je hlavní pozornost zaměřena na výrobu mléka, kde jak z hlediska produkce, ale i kvality mléka je dosahováno velmi dobrých výsledků. Početní stavy dojnic se budou nadále pohybovat okolo 450 ks.

Dále je realizován prodej telecího masa a býků. V produkci a kvalitě mléka se v současné době řadí družstvo mezi přední podniky v rámnci ČR.

Mléko je dodáváno do sýrarny Brazzale Moravia a.s  v Litovli.  Ta se zabývá výrobou kvalitních sýrů Parmazánů. Provozujeme také dva mléčné automaty. Nachází se  v Bučovicích, Koryčanech a současně také rozvážíme mléko do vesnic v okolí.

V chovu skotu se přistoupilo k rekonstrukci vazného ustájení ve velkokapacitním kravíně Letošov na volné ustájení s boxy a tandemovou dojírnou .

V chovu prasat se stavy prasnic pohybují kolem 100 - 120 ks v závislosti na poptávce a nabídce. Prasata na pořážku dodáváme na Jatky Bučovice, s.r.o

Prasata na porážku o hmotnosti 120kg a více realizujeme pouze na objednávku s dostatečním předstihem. Cena za kg na vyžádání.