Rostlinná výroba

   
Řepka 259,83
Pšenice oz. 601,53
Ječmen oz. 106,04
Jačmen jarní 361,41
Vojtěška 230,24
Trvalé travní porosty 88,19
Kukuřice 336,57
Hrách 15,9
Hořčice 6,11
Záhumenky 5,2